O násZavedenie dobrovoľného hasičského zboru v obci Rumince sa datuje od roku 1925. Jedným z podnetov pre jeho vznik bol pravdepodobne požiar v roku 1924, ktorý zachvátil štyri rodinné domy a priľahlé hospodárske budovy. Takpovediac prvými požiarnikmi a veliteľmi súčasne v obci boli Arpád Csisár, Samuel Seres, Jozef Fazekas a Vojtech Szabó. DHZ mal v rokoch 1937 – 1942 vlastnú dychovú hudbu. Hudobné nástroje zakúpili s pomocou o OHJ.

Po roku 1945 zastávali vedúce funkcie v požiarnickej organizácii Štefan Eke, Ladislav Molnár, Vojtech Hrabár a ďalší. V tejto práci ich podporovali vedúci funkcionári obce Štefan Haluška, Štefan Bodor a Vojtech Fejes.

V roku 1991 sa stal vedúcim DPO v Ruminciach Ing.Vasas Jozef. Počet dobrovoľných hasičov bol 43, z toho 2 ženy.

V súčasnosti má zbor 34 aktívnych členov.


dhz.

dhz.